Οδηγός Συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ)

Η Κυπριακή Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανέλαβε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και κατήρτισε έναν συνοπτικό Οδηγό Συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) που επισυνάπτεται στο παρόν άρθρο. 

Ο Οδηγός αυτός, υπό μορφή ερωτήσεων, παρέχει την ευκαιρία στους υπεύθυνους επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία να διερευνήσουν και/ή αξιολογήσουν, σε πρώτο στάδιο, κατά πόσο οι πράξεις επεξεργασίας τους και οι ενέργειές τους συνάδουν με τον ΓΚΠΔ. Επιπρόσθετα, παρέχει ενδεικτικές ερωτήσεις σχετικά με τη λήψη οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφάλειας, για διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας.

Νοείται περαιτέρω ότι οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στον Οδηγό δεν αποτελούν εξαντλητικό κατάλογο. Επίσης, συγκεκριμένες ενότητες και/ή ερωτήσεις, ενδεχομένως, να μην πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι εκτελούντες την επεξεργασία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον Οδηγό, λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργάζονται, τις επεξεργασίες που εκτελούν, καθώς και τον τομέα δραστηριότητάς τους.

Πηγη: https://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/

 Save as PDF

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Discover more from Cybersecurity Education

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading